Get Adobe Flash player

คลังเก็บ

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการเข้าชมเว็บไซต์ ?

ผลสำรวจ

Loading ... Loading ...

Hit Counter provided by stethoscope reviews
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ชมรมคนรักรถไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา GBSC และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมโครงการจากชมรมคนรักรถไฟฟ้า โดยเข้ารับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างและเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและสถานีเคหะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.45 น.อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีเรืออากาศตรีวิฑูรย์ แก้วมา รองผู้จัดการโครงการ นายสุธินันท์ จารุศักดิ์ Civil Work Manager นายประยูร เตชะจินดา  Resident Engineer Spe. -1 Civil Work นายบุณย์ธัญญ์ นิมมานันท์ Deputy Resident Engineer 2 นายสุธนัย วาศ์สารภีให้การต้อนรับและบรรยาย

กิจกรรมชุมชนสดใสในแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ชุมชนสดใสในแนวสายทาง” ครั้งที่ 2/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน โดยมีชุมชนบางด้วนหมู่ 8 และชุมชนใกล้เคียง แนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โดยมีนางสาวสิริธิดา ธรรมกุล ผอ.สผว. เป็นผู้แทน รฟม. มอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมซุ้มบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตรวจสุขภาพ การสอนทำกระเป๋าลดโลกร้อน และการฝึกอบรมการช่วยชีวิต ขั้นพื้นฐาน จากหน่วยกู้ภัย รฟม.